Projekt nebyl rentabilní a proto jsme se rozhodli jej ukončit. Všichni zákazníci byli úspěšně premigrováni na alternativní systémy na ochranu oznamovatelů.


Děkujeme za spolupráci a pochopení!